Chủ nhật, 29/01/2023
024.3295 9513 - 083 4140 233

SẢN XUẤT, CHẾ TẠO CÁC LOẠI ỐNG PP VÀ CÁC SẢN PHẨM ĐỒNG BỘ

Thiết kế quy hoạch các phương pháp phòng chống ô nhiễm không khí trong các nhà máy

SẢN XUẤT, CHẾ TẠO QUẠT GIÓ CHẤT LIỆU COMPOSITE FRP/PP VÀ CÁC SẢN PHẨM ĐỒNG BỘ

Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải, nước thải, gom bụi

Công trình đã thực hiện