Tháp xử lý khí thải

Tháp xử lí khí thải dạng ướt

– Tạo môi trường cho khí thải được tiếp xúc với nước, hơi nước hoặc các chất hóa học.
– Khí thải trong sản xuất được hút vào tháp thông qua đường ống

Tháp than hoạt tính VOC

Tháp than hoạt tính hoạt động dựa trên nguyên lí hấp thụ của than hoạt tính. Khí thải được hút vào các hộp dạng lưới lọc đựng than hoạt tính, sau khi xử lí xong mới xả vào tự nhiên.