PP焊條

單股焊條 & 半圓形焊條

Tư vấn sản phẩm

024.3295 9513 - 083 4140 233

Thông tin chi tiết

單股焊條

  • 尺寸:圓形3mm // 4mm
  • 長度:700m/卷 // 250m/卷
  • 重量:約5kgs

半圓形焊條

  • 尺寸:半圓形3mmx3mmx5mm // 4mmx4mmx6mm
  • 長度:1100m/卷 // 620m/卷
  • 重量:約5kgs