Dây hàn PP

Dây hàn tròn và dây hàn dẹt

Tư vấn sản phẩm

024.3295 9513 - 083 4140 233

Thông tin chi tiết

Dây hàn tròn      

  • Kích thước: 3mm // 4mm        
  • Chiều dài: 700m/cuộn // 250m/cuộn
  • Trọng lượng: Khoảng 5kg

Dây hàn dẹt

  • Kích thước: 3mmx3mmx5mm // 4mmx4mmx6mm
  • Chiều dài: 1100m/cuộn // 620m/cuộn  
  • Trọng lượng: Khoảng 5kg