Lĩnh vực hoạt động

Công ty TNHH khoa học công nghệ môi trường Đài Ngọc Viêt Nam hiện nay hoạt động trong các lĩnh vực chính sau:

iconligt  Sản xuất, gia công, lắp đặt các thiết bị xử lý khí thải, nước thải, gom bụi và thiết bị bảo vệ môi trường.

iconligt Sản xuất, chế tạo, kinh doanh quạt gió chất liệu Composite FRP và các sản phẩm đồng bộ.

iconligt  Sản xuất, chế tạo, kinh doanh các loại ống PP và các sản phẩm đồng bộ.

iconligt  Kinh doanh các sản phẩm liên quan phòng chống ô nhiễm không khí.

iconligt  Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải, nước thải, gom bụi.

iconligt Thiết kế quy hoạch các phương pháp phòng chống ô nhiễm không khí trong các nhà máy

Công ty SHOWA DENKO RARE-EARTH Việt Nam