Công ty TNHH điện tử Chilisin Việt Nam

Công ty TNHH điện tử Chilisin (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Số 143-145, Đường số 10, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

b11 b12

b14 b10

b13 b9