Công ty SHOWA DENKO RARE-EARTH VIETNAM

Công ty SHOWA DENKO RARE-EARTH VIETNAM
Địa chỉ: KCN Đồng Văn II, Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam