Công trình

Công ty TNHH NANPAO VIET NAM 南寶樹脂

Công ty TNHH NANPAO VIET NAM 南寶樹脂

Công ty TNHH điện tử Chilisin Việt Nam

Công ty TNHH điện tử Chilisin (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Số 143-145, Đường số 10, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1(VPIC1)

Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (VPIC1)
Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang –Thành phố Vĩnh Yên-Tỉnh Vĩnh phúc

Công ty TNHH VIETNERGY

Công ty TNHH VIETNERGY
Địa chỉ: Lô CN 2, khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Wintek Việt Nam

Công ty TNHH Wintek Việt Nam
Địa chỉ: Lô S, KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

Công ty TNHH YoungFast Optoelectronics Việt Nam

Công ty TNHH YoungFast Optoelectronics Việt Nam
Địa chỉ: KCN Thạch Thất – Quốc Oai, H. Thạch Thất,TP. Hà Nội

Công ty SHOWA DENKO RARE-EARTH VIETNAM

Công ty SHOWA DENKO RARE-EARTH VIETNAM
Địa chỉ: KCN Đồng Văn II, Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Công ty MEIKO Eletronics Việt Nam

Công ty Meiko Eletronics Việt Nam
Địa chỉ: KCN Thạch Thất – Quốc Oai, H. Thạch Thất,TP. Hà Nội